129/1989

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1989

Skattestyrelsens beslut angående uppbärande av ånyo påfört förskott

Skattestyrelsen har med stöd av 50 § 2 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) förordnat:

1 §

Då förskott nedsatts med stöd av 46 § lagen om förskottsuppbörd, uppbärs det nedsatta förskottet minskat med beloppet av förskottets till betalning förfallna rater i lika stora rater. Raterna uppbärs under samma uppbördsmånader som de före nedsättning av förskottet hade förordnats att uppbäras.

2 §

Uppgår det förskott som förordnats att uppbäras på sätt som avses i 1 § till högst 800 mk, uppbärs det, avvikande från 1 §, i en rat under den kalendermånad som följer efter förskottets nedsättning påföljande kalendermånad senast under samma kalenderår.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1989 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 8 februari 1979 (203/79). Beslutet tillämpas på ändringar som sker på den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 26 januari 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.