120/1989

Utfärdat i Helsingfors den 2 februari 1989

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående ämbetsdistrikts och självstyrelseområdens samt vissa trafikplatsers namn

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet fogat en ny 2 a § till sitt beslut av den 23 december 1982 angående ämbetsdistrikts och självstyrelseområdens samt vissa trafikplatsers namn (1052/82) som följer:

2 a §

Bestämmelser om benämningen på ämbetsdistrikt och självstyrelseområden samt trafikplatser kan meddelas oberoende av vad som sägs i 1 och 2 §§, om detta anses befogat av historiska eller andra särskilda skäl.


Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1989.

Helsingfors den 2 februari 1989

Justitieminister
Matti Louekoski

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.