117/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Förordning om ändring av förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av miljöministern

ändras 4 § 2 mom. förordningen den 18 december 1981 (932/81) om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden, och

fogas, med stöd av 4 § lagen den 3 februari 1989 om utvidgning av Oulanka nationalpark (115/89) och med stöd av 4 § lagen den 3 februari 1989 om utvidgning av Seitseminen nationalpark (116/89), till förordningen en ny 3 a §, som följer:

3 a §

Inom det område som genom lagen om utvidgning av Oulanka nationalpark (115/89) har anslutits till Oulanka nationalpark har lokalbefolkningen rätt att utan hinder av 1 § jaga och fiska och att slå läger vid fiske.

Inom det område som genom lagen om utvidgning av Seitseminen nationalpark (116/89) har anslutits till Seitseminen nationalpark är det utan hinder av 1 § tillåtet att bedriva fiskplantering och rekreationsfiske i Soljastenlammet.

4 §

Stommen för underhålls- och dispositionsplanen (stomplanen) fastställs av miljöministeriet. Då ministeriet fastställer stomplanen bestäms samtidigt vilka av de på basis av stomplanen uppgjorda specialplanerna som skall underställas ministeriet för fastställelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.