92/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Förordning om vissa tjänsteregleringar vid finansministeriet och inom det förvaltningsområde som lyder under ministeriet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Finansministeriet

Ändras:

en överinspektörstjänst i avtalslöneklassen S 26 till en äldre finanssekreterartjänst i samma avtalslöneklass;

två överinspektörstjänster i avlöningsklassen A 26 till konsultativa tjänstemannatjänster i samma avlöningsklass;

tre specialforskartjänster i avlöningsklassen A 25 till äldre finanssekreterartjänster i samma avlöningsklass;

en specialforskartjänst i avlöningsklassen A 23 till en yngre finanssekreterartjänst i samma avlöningsklass;

en överbokförartjänst i avlöningsklassen A 15 till en biträdande kamrerstjänst i samma avlöningsklass;

en vaktmästartjänst i avlöningsklassen A 11 till en expeditionsvaktstjänst i samma avlöningsklass;

två maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 13 till byråsekreterartjänster i samma avlöningsklass;

en maskinskrivartjänst i avlöningsklassen A 12 till en byråsekreterartjänst i samma avlöningsklass;

fem maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 12 till textbehandlartjänster i samma avlöningsklass;

fyra maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 11 till textbehandlartjänster i samma avlöningsklass;

två maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 10 till textbehandlartjänster i samma avlöningsklass;

en maskinskrivartjänst i avlöningsklassen A 9 till en textbehandlartjänst i samma avlöningsklass; och

två maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 8 till textbehandlartjänster i samma avlöningsklass.

2 §
Statskontoret

Ändras:

en kamrerstjänst i avlöningsklassen A 21 till en överkamrerstjänst i samma avlöningsklass;

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 10 till en byråsekreterartjänst i samma avlöningsklass;

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma avlöningsklass; och

en maskinskrivartjänst i avlöningsklassen A 12 till en textbehandlartjänst i samma avlöningsklass.

3 §
Statistikcentralen

Ändras:

tre statistikbiträdestjänster i avlöningsklassen A 10 till statistikertjänster i samma avlöningsklass;

två maskinskrivartjänster i avlöningsklassen A 8 till textbehandlartjänster i samma avlöningsklass; och

två byråsekreterartjänster i avlöningsklassen A 12 till biblioteksekreterartjänster i samma avlöningsklass.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.