90/1989

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 1989

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 19 november 1987 (881/87), och § 2 i samma kapitel av beslutet, sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 9 december 1988 (1089/88), som följer:

Kapitel 1

Definitioner

1 §

Valutabanker är:

Andelsbankernas Centralbank Ab
Citibank Ab
Finlands Arbetarsparbank
Föreningsbanken i Finland Ab
Helsingfors Sparbank
Indosuez Aktiebank Finland
Kansallis-Osake-Pankki
Midland Montagu Aktiebank
PKbanken International (Finland) Oy
Postbanken Ab
Sparbankernas Central-Aktie-Bank
Ålandsbanken Ab
2 §

I detta beslut avsedda fondkommissionärer är dessutom:

ABB Aros Securities Oy
Pankkiiriliike Allianssi Oy
Arctos Securities Oy
BBL Securities Oy
Oy Bensow Ab
Oy Bond & Stock Ab
Oy Evli Ab
Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab
Helsingfors Bankirfirma Ab
L. Hiisi Oy
Independent Fondkommission Ab
Pankkiiriliike Keitele & Tommila Oy
Oy H. Kuningas & Co Ab
Lamy Oy
Pankkiiriliike Oy Pro Value Ab
Bankirfirma Erik Selin Ab
Unitas Ab
Oy United Bankers Ab

Helsingfors den 20 januari 1989

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Esko Ollila Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.