89/1989

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1988

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 1 och 2 §§ i statsrådets beslut av den 31 oktober 1985 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen (837/85),

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 31 juli 1986 (615/86), som följer:

1 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa behövliga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och sojaproteinintolerans hos små barn 1) Nutramigen
2) modersmjölk
Komjölksintolerans hos små barn 1) Locasol
2) Medi-Soja
3) Prosobee
Medfödda störningar i aminosyrametabolismen 1) Dietta Energi (RN-energi)
2) Maltodextrin MD 01
3) individuella aminosyrapreparat
Tillstånd som kräver fortsatt daglig enteral slangmatning 1) Biosorb Sond
2) Biosorbin MCT
3) Dietta Energi (RN-energi)
4) Dietta Entero (Enteropolar T.E.N., Semper-Sondkost 2)
5) Enrich
6) Ensure
7) Fresubin Fiber Müsli
8) Fresubin Standard
9) Fresubin 750 MCT
10) Maltodextrin MD 01
11) Medisond MCT
12) Nutrison pulver
13) Nutrison energirik
14) Nutrison standard
15) Osmolite
2 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa behövliga i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Näringsämnenas, närmast fetternas svåra absorptionsstörningar 1) Biosorb Sond
2) Biosorbin MCT
3) Dietta Entero (Enteropolar T.E.N., Semper-Sondkost 2)
4) Dietta Plus (Enteropolar Plus kliniskt kosttilläggspreparat, RN-kostberikning)
5) Dietta Protein (Enteropolar Plus mjölkproteinpreparat)
6) Dietta Teho (Enteropolar Teho, RN-kosttillägg)
7) Enrich
8) Ensure
9) Fortimel
10) Fresubin
11) Fresubin Fiber Müsli
12) Fresubin Standard
13) Fresubin 750 MCT
14) Medisond MCT
15) Nutridrink
16) Nutrison energirik
17) Nutrison pulver
18) Nutrison standard
19) Oleum vegetabile tenue
20) Osmolite
21) Pepti Junior
22) Pregestimil
Svåra njursjukdomar hos barn 1) Dietta Energi (RN-energi)
2) Dietta Protein (Enteropolar Plus mjölkproteinpreparat)
3) Maltodextrin MD 01
4) Protifar
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Dietta Energi (RN-energi)
2) Dietta Plus (Enteropolar Plus kliniskt kosttilläggspreparat, RN-kostberikning)
3) Dietta Protein (Enteropolar Plus mjölkproteinpreparat)
4) Dietta Teho (Enteropolar Teho, RN-kosttillägg)
5) Fortimel
6) Fresubin
7) Fresubin Fiber Müsli
8) Maltodextrin MD 01
9) Nutridrink
10) Nutrison pulver
11) Protifar

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 26 januari 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Tf. yngre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.