68/1989

Utfärdat i Helsingfors den 19 januari 1989

Skattestyrelsens beslut om när efterbeskattning inte skall verkställas vid omsättningsbeskattning

Skattestyrelsen har med stöd av 46 § 3 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63), sådant det lyder i lag av den 23 december 1987 (1119/87), förordnat:

1 §

Efterbeskattning behöver inte verkställas, om beloppet av den obetalda skatten eller överskjutande återbetalningen är ringa.

2 §

Vid övervägande av förutsättningarna för att efterbeskattning inte behöver verkställas skall hänsyn tas till hur den obetalda skatten eller överskjutande återbetalningen förhåller sig till omfattningen av den skattskyldiges affärsverksamhet liksom att skattskyldiga med motsvarande affärsverksamhet inte ställs i en ojämlik position. Vid övervägningen skall hänsyn även tas till upprepning av den skattskyldiges felaktiga handlande samt om felet med beaktande av den skattskyldiges affärsverksamhet är av central betydelse. Den obetalda skatten eller överskjutande återbetalningen måste dock anses ringa, om särskilda skäl inte föranleder annat, när deras belopp är mindre än 3 000 mark.

3 §

Efterbeskattning skall verkställas, om skatten undgåtts eller för mycket skatt återfåtts på grund av att den skattskyldige avsiktligt eller av grov vårdslöshet försummat sin deklarations- eller annan skyldighet eller lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration, uppgift eller handling.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1989.

Helsingfors den 19 januari 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. beskattningssekreterare
Mika Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.