55/1989

Utfärdat i Helsingfors den 19 januari 1989

Finansministeriets beslut om ändring av 6 § finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har ändrat 6 § 1 och 2 mom. i sitt beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter, sådana de lyder i finansministeriets beslut av den 9 oktober 1987 (774/87), som följer:

6 §
Stämpelskatt som skall betalas i pengar

Stämpelskatt som skall betalas för en handling kan betalas i pengar till en postanstalt som förmedlar postgirorörelse, till Postbanken Ab eller till länsstyrelsen.

En bank eller en annan sådan sammanslutning som uteslutande eller vid sidan av annan verksamhet regelbundet idkar försäljning eller byte av värdepapper för egen räkning eller i kommission, får betala stämpelskatten för den försäljning eller det byte av värdepapper som skett utan förmedling av fondbörs i en rat till de betalningsställen som nämns i 1 mom.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 19 januari 1989

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.