37/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. och 3 § 1 mom. lagen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (77/73) som följer:

1 §

Distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden skall under arbetsministeriets tillsyn dra försorg om den regionala skötseln av arbetskraftsärendena.


3 §

Organ för lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden är arbetskraftsbyråerna, vilka lyder under arbetskraftsdistriktsbyråerna och till vilkas verksamhetsområde hör en eller flera kommuner. Gränserna för arbetskraftsbyråernas verksamhetsområden fastställs av arbetsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagsutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.