Ursprungliga författningar: 1989

1381/1989
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1380/1989
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1379/1989
Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter
1378/1989
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1377/1989
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1376/1989
Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
1375/1989
Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
1374/1989
Lag om ändring av 29 § lagen om yrkesläroanstalter
1373/1989
Lag om ändring av 25 § lagen om statens affärsverk
1372/1989
Lag om statens pensionsfond
1371/1989
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till avtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet
1370/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan
1369/1989
Förordning om ändring av förordningen om grundförbättring av bostäder
1368/1989
Förordning om ändring av förordningen om bostadsproduktion
1367/1989
Förordning om vissa serviceavgifter inom arbetsförvaltningen
1366/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om samarbete på utbildningsområdet inom ramen för genomförandet av COMETT II (1990-1994)
1365/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen om elektroniska utväxlingssystem för handelsdata
1364/1989
Lag om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning
1363/1989
Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland
1362/1989
Förordning om ändring av 11 § bokföringsförordningen
1361/1989
Lag om ändring av bokföringslagen
1360/1989
Statsrådets beslut om beviljande av industritull- och importavgiftsförmåner
1359/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om oljeavfallsavgift
1358/1989
Lag om ändring av 5 § lagen om säkerhetsupplagsavgift
1357/1989
Lag om ändring av 3 och 7 §§ lagen om accis på livsmedelsprodukter
1356/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om proteinaccis
1355/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om accis på gödselmedel
1354/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om sockeraccis
1353/1989
Lag om ändring av 3 och 7 §§ lagen om läskedrycksaccis
1352/1989
Lag om ändring av 6 § lagen om ölaccis
1351/1989
Lag om ändring av 3 och 5 §§ lagen om sötsaksaccis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.