1381/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter, som uppbäres för museiverkets prestationer

På föredragning av undervisningsministern

ändras 6 § 1 mom. förordningen den 8 december 1977 om avgifter, som uppbäres för museiverkets prestationer (922/77), sådant det lyder i förordning av den 5 december 1984 (843/84), och

fogas till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

För uppbäring av inträdesavgift indelas de museer och utställningar som är underställda museiverket i fyra avgiftsklasser enligt deras sevärdhet, storlek och andra egenskaper samt beroende på om avgiften innehåller guidning. Museiverket bestämmer om de avgiftsklasser till vilka museerna och utställningarna tillhör. Inträdesavgiften är

I	avgiftsklassen	14 mark
II	avgiftsklassen	10 mark
III	avgiftsklassen	 6 mark och
IV	avgiftsklassen	 4 mark

7 §

De avgifter som nämns i denna förordning får sökas ut utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.