1375/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1988

Statsrådets beslut om de delar av kommuner, där regionalpolitiskt stöd beviljas till större belopp än i kommunernas övriga delar

Statsrådet har med stöd av 10 § lagen den 23 december 1988 om regionalpolitik (1168/88) vid föredragning från inrikesministeriet beslutat:

1 §

Inom den första baszonen beviljas ett stöd enligt A-stödområdet inom denna zon:

i Enare kommun med undantag av byarna Akujärvi, Ivalo, Koppelo och Törmänen och den statsjord, som är belägen söder om dem och i väster begränsas av Ivalojoki och Tolosjoki samt i öster begränsas av en bäck som från nordost mynnar ut i Kerttujärvi, av en älv som via Kuomujärvi och Tammijärvi sjöar mynnar ut i Lutto, av Lutto och Kulasjoki, samt

i Sodankylä kommun i byarna Kierinki, Luusua, Sassali, Syväjärvi, Uimaniemi och Unari.

2 §

Inom den andra baszonen beviljas ett stöd enligt A-stödområdet inom denna zon:

i de delar av Rovaniemi landskommun, som är belägna på ett längre avstånd från Rovaniemi stad, då gränsen med början ovanför Valajaskoski kraftverksdamm i Kemijoki löper längs gränsen mot Korkalo bys skifte till Sinettäjärvi och vidare till Ounasjoki, längs Ounasjoki och längs Rovaniemi skifteslags skiftesgräns till Norvajärvi och Toramojärvi, längs den sydvästra gränsen av Kenttälä hemman nr 35, längs gränsen till de skogsskiften som tillhör hemmanen Alakulppi nr 20 och Ylikulppi nr 21, längs Kemijoki, längs gränsen mellan de skogsskiften som tillhör hemmanen nr 48 Pulli och nr 61 Suokka i Korkalo by, längs Sierijärvi, Sierijoki samt kraftöverföringsgatan mellan Permantokoski och Valajaskoski till utgångspunkten,

i Simo kommun med undantag av Maksniemi by,

i Torneå stad i byarna Aapajoki, Karunki, Korpikylä, Kukkola, Arpela, Kantojärvi och Könölä och i de norr om dem belägna delarna av andra byar, samt

i Juankoski kommun inom den tidigare kommunen Säyneinens område och i de delar, som genom statsrådets beslut om överföring av Säyneinen och Muuruvesi kommuners område till Juankoski kommun, samt av en by, vissa lägenheter och områden från Kaavi kommun till Juankoski kommun (434/70) har överförts från Kaavi kommun till Juankoski kommun.

3 §

Inom den tredje baszonen beviljas ett stöd enligt A-stödområdet inom denna zon:

i Kristinestad inom den tidigare kommunen Sidebys område,

i Pedersöre inom den tidigare kommunen Purmos område,

i den norra delen av Nyslotts stad så, att den södra gränsen löper från Haukivesi längs Niittylahti bys södra gräns till Varjolanjärvi och längs Uusi-Haapalahti bys norra gräns till stadens östra gräns, samt inom det till Nyslotts stad hörande fastlandsområde som är beläget söder om Pihlajavesi, samt

i Keuruu stad i tätorten Haapamäki.

4 §

Ett stöd enligt fjärde baszonens stödområde beviljas i Villmanstrands stad inom den tidigare kommunen Nuijamaas område, samt

inom Valkeala kommun i byarna Kinansaari, Selänpää, Anttila, Hevosoja, Kääpälä, Lipiälä, Pihlajasaari, Pyöriälä, Parola, Tuohikotti, Heikkilä och Inkerilä.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Statsunderstöd, angående vilket den behöriga myndigheten har tillställts en ansökan innan detta beslut träder i kraft, kan dock beviljas till det belopp till vilket det kunde ha beviljats med stöd av beslut som gällde före detta besluts ikraftträdande.

Helsingfors den 28 december 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Tf. byråchef
Veijo Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.