1366/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1988

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Nilsiä och Sonkajärvi kommuner till Varpaisjärvi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Nilsiä kommun överförs till Varpaisjärvi kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

i Jättö by lägenheterna Kultala 42:19 och Lehtoranta 42:20 i sin helhet samt av lägenheten Ruokoisjoki 42:21 från skiftet Ruokoisjoki de ägor som är belägna väster om Ruokosjoki och av lägenheten Markkalansaari 43:4 skiftet Säyneenpuro samt inom ovannämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Från Sonkajärvi kommun överförs till Varpaisjärvi kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) i Hernejärvi by av lägenheten Sälevä 4:19 södra delen av skiftet Siikalahti-Itälahti-Itäkoski;

2) i Sälevä by av lägenheten Niurunmäki 5:8 skiftet Säyneniemi,

3) samt inom ovannämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 1 december 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.