1365/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1988

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner ändras så, att nämnda kommuners gränser invid de i 2 och 3 §§ avsedda lägenheterna efter ändringen sammanfaller med de kamerala kommungränser som har bildats med anledning av de ägobyten och inlösningar som verkställts vid den i jordregistret den 11 mars 1985 införda förrättningen nr 701215-6.

2 §

Från Oravais kommun överförs till Vörå kommun de områden som genom förrättningen nr 701215-6 har överförts från lägenheterna Nykvist 3:51 och Holms 4:17 i Oxkangar by i Oravais kommun samt från denna bys samfällda tillandningar till lägenheten Källarback 8:87 i Koskeby by i Vörå kommun.

3 §

Från Vörå kommun överförs till Oravais kommun de områden som genom förrättningen nr 701215-6 har överförts från lägenheten Källarback 8:87 i Koskeby by i Vörå kommun till lägenheterna Nykvist 3:51 och Holms 4:17 i Oxkangar by i Oravais kommun.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 1 december 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.