1359/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön och med avtalslön:

Trafikministeriet

Inrättas:

en överingenjörstjänst i avtalslöneklass S 25;

en forskartjänst i löneklass A 21; samt

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 12.

Vägar

Indras:

elva byggmästartjänster i löneklass A 15;

en ritartjänst i löneklass A 10;

en vaktmästartjänst i löneklass A 5;

femton byråfunktionärstjänster i löneklass A 5; samt

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 4.

Bilregistercentralen

Inrättas:

en informationssekreterartjänst i löneklass A 21; och

sex besiktningsteknikertjänster i löneklass A 17.

Meteorologiska institutet

Inrättas:

en undersökningsbiträdestjänst i löneklass A 9.

Teleförvaltningscentralen

Inrättas:

två avdelningssekreterartjänster i löneklass A 18;

en förrådsmästartjänst i löneklass A 10; samt

en sektionssekreterartjänst i löneklass A 8.

Statsjärnvägarna

Indras:

en aktuarietjänst i löneklass A 19;

en tjänst som biträdande stationsinspektor i löneklass A 18;

etthundrafemtio stationskarlstjänster i löneklass A 2;

fyra stationskarlstjänster i löneklass A 3;

tre stationsinspektorstjänster i löneklass A 17;

tre ställverkskarlstjänster i löneklass A 13;

en servicemästartjänst i löneklass A 12;

en ingenjörstjänst av högre löneklass i löneklass A 23;

en kamrerstjänst i löneklass A 22;

en translatorstjänst i löneklass A 19;

en korrespondenttjänst i löneklass A 17;

en maskinskötartjänst i löneklass A 10;

en maskiningenjörstjänst i avtalslöneklass S 25;

en maskiningenjörstjänst i avtalslöneklass S 24;

fyra maskinskrivartjänster i löneklass A 5;

en kontorschefstjänst i löneklass A 24;

sju lastningsmästartjänster i löneklass A 13;

en driftschefstjänst i avtalslöneklass S 23;

en juristtjänst i löneklass A 21;

tio trafikmästartjänster i löneklass A 14;

fem trafikinspektörstjänster av lägre löneklass i löneklass A 19;

en trafikfunktionärstjänst i löneklass A 7;

en inköpschefstjänst i löneklass A 20;

två ritartjänster i löneklass A 8;

två telefonisttjänster i löneklass A 4;

en telefonisttjänst i löneklass A 3;

en trädgårdsmästartjänst i löneklass A 14;

en chefsmatematikertjänst i löneklass A 21;

en byggmästartjänst i löneklass A 12;

tretton byggmästartjänster i löneklass A 13;

tjugofem banförmanstjänster i löneklass A 11;

sjuttio stallkarlstjänster i löneklass A 3;

en teknikertjänst i löneklass A 17;

sju teknikertjänster i löneklass A 13;

fyra teknikertjänster i löneklass A 12;

en teknikertjänst i löneklass A 9;

en tjänst som tekniskt biträde i löneklass A 13;

en sanitetskontrollörstjänst i löneklass A 16;

en byråbyggmästartjänst i löneklass A 18;

fyra byråbyggmästartjänster i löneklass A 17;

elva byråsekreterartjänster i löneklass A 14;

nitton byråsekreterartjänster i löneklass A 12;

tjugotre byråsekreterartjänster i löneklass A 10;

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 9;

sex byråfunktionärstjänster i löneklass A 8;

åtta byråfunktionärstjänster i löneklass A 7;

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5;

tjugofyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 4;

fyrtiosex byråfunktionärstjänster i löneklass A 2;

en växelkarlstjänst i löneklass A 9;

tre växelkarlsförmanstjänster i löneklass A 13;

en förrådsmästartjänst i löneklass A 13;

en förrådschefstjänst i löneklass A 20;

trettio lokeldartjänster i löneklass A 7;

femtiofyra lokeldartjänster i löneklass A 4;

en överinspektörstjänst i löneklass A 24; samt

en överteknikertjänst i löneklass A 18.

Post- och televerket

Indras:

en kontorschefstjänst i löneklass A 24;

en kontorschefstjänst i löneklass A 23;

fyra kontorschefstjänster i löneklass A 21;

en kontorschefstjänst i löneklass A 20;

en tjänst som biträdande byråchef i löneklass A 24;

en kamrerstjänst i löneklass A 22;

två avdelningssekreterartjänster i löneklass A 18;

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 17;

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 15;

en föredragandetjänst i löneklass A 19;

två trafikinspektörstjänster i löneklass A 21;

två trafikinspektörstjänster i löneklass A 20;

fem trafikinspektörstjänster i löneklass A 19;

tre trafikinspektörstjänster i löneklass A 18;

två trafikinspektörstjänster i löneklass A 17;

två radiostationschefstjänster i löneklass A 20;

en arbetsstudiemanstjänst i löneklass A 18;

två chaufförsförmanstjänster i löneklass A 15;

fem telehandläggartjänster i löneklass A 16;

sexton telehandläggartjänster i löneklass A 15;

fem teleföreståndartjänster i löneklass A 15;

en bildepåförmanstjänst i löneklass A 16;

två förbindelseledartjänster i löneklass A 17;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 16;

fyra byråsekreterartjänster i löneklass A 15;

en förrådsförmanstjänst i löneklass A 15;

en tjänst som biträdande ekonomiinspektör i löneklass A 14;

nio radiotelegrafisttjänster i löneklass A 15;

tre kassörstjänster i löneklass A 14;

tre kassörstjänster i löneklass A 13;

två kassörstjänster i löneklass A 12;

tjugotvå bilmontörstjänster i löneklass A 14;

fem bilmontörstjänster i löneklass A 13;

en sektionssekreterartjänst i löneklass A 13;

åtta sektionssekreterartjänster i löneklass A 12;

fjorton sektionssekreterartjänster i löneklass A 11;

nio sektionssekreterartjänster i löneklass A 10;

fyra sektionssekreterartjänster i löneklass A 9;

sju sektionssekreterartjänster i löneklass A 8;

en teletjänstemanstjänst i löneklass A 15;

en teletjänstemanstjänst i löneklass A 14;

elva teletjänstemanstjänster i löneklass A 13;

tjugoåtta teletjänstemanstjänster i löneklass A 12;

fyrtioåtta teletjänstemanstjänster i löneklass A 11;

fyrtioen teletjänstemanstjänster i löneklass A 10;

trettiofyra teletjänstemanstjänster i löneklass A 9;

sexton teletjänstemanstjänster i löneklass A 8;

sexton telefonisttjänster i löneklass A 11;

sju telefonisttjänster i löneklass A 10;

två telefonisttjänster i löneklass A 9;

tre telefonisttjänster i löneklass A 8;

tre telefonisttjänster i löneklass A 7;

tio telefonisttjänster i löneklass A 5;

en förrådsmästartjänst i löneklass A 11;

sju förrådsmästartjänster i löneklass A 10;

åtta telechaufförstjänster i löneklass A 10;

trettioåtta chaufförstjänster i löneklass A 9;

en telebiträdestjänst i löneklass A 9;

två telebiträdestjänster i löneklass A 8;

två telebiträdestjänster i löneklass A 7;

tre telebiträdestjänster i löneklass A 5;

en gårdskarlstjänst i löneklass A 9;

en gårdskarlstjänst i löneklass A 8;

tre expeditionsvaktstjänster i löneklass A 9;

fem expeditionsvaktstjänster i löneklass A 8;

en expeditionsvaktstjänst i löneklass A 7;

tio byråfunktionärstjänster i löneklass A 7;

tjugofem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5;

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 4;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 3;

fyra förrådsbiträdestjänster i löneklass A 7;

en postbiträdestjänst i löneklass A 5;

sju bilstädartjänster i löneklass A 4;

tre städartjänster i löneklass A 4; samt

fyrtioen städartjänster i löneklass A 3.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

De tjänster som inrättats genom denna förordning kan första gången besättas utan att de ledigförklaras.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.