1358/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av 20 § av förordningen om licensverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 24 juni 1982 (484/82) om licensverket 20 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning av den 31 december 1987 (1245/87) som följer:

20 §

1) av direktören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med ekonomiska frågor;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.