1350/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1988

Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 4 § lagen den 13 juni 1941 om moderskapsunderstöd, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 januari 1985 (35/85), beslutat:

1 §

Storleken av det moderskapsunderstöd som betalas av statsmedel är 640 mark för varje nyfött barn.

2 §

Omsättningsskatt, allmänna omkostnader och fraktkostnader för moderskapsförpackningarna samt den instruktionsbok, som delas ut till mödrar som erhåller moderskapsunderstöd, betalas likaså av statsmedel.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989. Understöd enligt beslutet betalas för barn som är födda den 1 januari 1989 eller därefter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 14 januari 1988 om fastställande av moderskapsunderstödets storlek (28/88), enligt vilket moderskapsunderstödet dock betalas för barn som är födda före den 1 januari 1989.

Helsingfors den 28 december 1988

Minister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Jan Tennberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.