1338/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av 24 § utlänningsförordningen

På föredragning av inrikesministern ändras 24 § utlänningsförordningen av den 16 mars 1984 (252/84) som följer:

24 §
Personregister som gäller utlänningar

Den enhet vid inrikesministeriet som svarar för utlänningsärenden upprätthåller ett riksomfattande utlänningsregister i vilket antecknas uppgifter som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet samt deras vistelse och arbete samt naturalisation i Finland.

I varje polisdistrikt kan över utlänningar som är stadigvarande bosatta eller tillfälligt inkvarterade i distriktet föras ett personregister i vilket antecknas uppgifter som behövs för den övervakning av utlänningar som ankommer på polisen.

Polisen har rätt att få behövliga uppgifter ur det personregister som nämns i 1 mom. när den sköter uppgifter som enligt utlänningslagen ankommer på polisen eller, på det sätt som nämns i 6 § förordningen om polisens personregister (1056/87), när den sköter andra uppgifter som enligt vad som stadgas därom ankommer på polisen. Motsvarande rätt har också tull- och gränsbevakningsmyndigheterna när de enligt förordningen angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (1051/78) sköter sådana ovan nämnda uppgifter som ankommer på polisen.


Denna förordning träder i kraft 31 december 1988.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.