1334/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ikraftträdande av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Montreal den 16 september 1987 ingångna protokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 23 december 1988 (1333/88) och vilket republikens president godkänt likaså den 23 december 1988 och beträffande vilket instrumentet om dess godkännande deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 23 december 1988, träder i kraft den 1 januari 1989 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 23 december 1988 om godkännande av vissa bestämmelser i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1333/88) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 66/88)

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.