1332/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden följande tjänster med grundlön:

en byrådirektörstjänst i avlöningsklassen A 20;

en distriktsinspektörstjänst i avlöningsklassen A 20;

en distriktsinspektörstjänst i avlöningsklassen A 17;

en yrkesvalspsykologtjänst i avlöningsklassen A 17;

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 16;

en ledande arbetskraftskonsulenttjänst i avlöningsklassen >A 14;

två specialarbetskraftskonsulenttjänster i avlöningsklassen A 14;

två byråsekreterartjänster i avlöningsklassen A 14;

en expeditionsvakttjänst i avlöningsklassen A 13;

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 13;

en byråsekreterartjänst i avlöningsklassen A 12;

tre byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 12;

en specialarbetskraftskonsulenttjänst i avlöningsklassen >A 11;

en byråsekreterartjänst i avlöningsklassen A 11;

två byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 11;

fem arbetskraftskonsulenttjänster i avlöningsklassen A 10;

två byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 10;

tre arbetskraftskonsulenttjänster i avlöningsklassen A 9;

fyra byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 9;

tre byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 8;

en vaktmästartjänst i avlöningsklassen A 8;

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 7; och

tre byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 5.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

3 §

Åtgärder för besättande av tjänst som inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsten är inrättad.

Tjänst som inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att den lediganslås.

Tjänst som inrättats i 1 mom. ovan får första gången besättas utan hinder av vad som stadgats om behörighetsvillkor för tjänsten.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.