1304/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om upphävande av lagen om exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 30 december 1982 om exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk (1101/82) jämte ändringar. Lagen tillämpas dock på de exportkostnadsavgifter för vilka betalningsskyldigheten har uppkommit före 1989.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 175/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 21/88
Statsutsk. bet. 96/88
Stora utsk. bet. 176/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.