1299/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster och indragning av en tjänst vid statsrådets kansli

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön.

2 §

Inrättas den 1 mars 1989:

en tjänst som regeringsråd såsom byråchef i löneklass A 28.

Indras den 1 mars 1989:

en tjänst som äldre regeringssekreterare såsom byråchef i löneklass A 27.

3 §

Inrättas:

en specialforskartjänst i löneklass A 24 och

två vaktmästartjänster i löneklass A 10.

4 §

Inrättas den 1 mars 1989:

en informationschefstjänst i löneklass A 28,

en utvecklingschefstjänst i löneklass A 27,

en biträdande informationschefstjänst i löneklass A 26,

en planerartjänst i löneklass A 24,

två informatörstjänster i löneklass A 23,

en informationsplanerartjänst i löneklass A 22,

en translatorstjänst i löneklass A 20,

en biträdande informationssekreterartjänst i löneklass A 18,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 17,

två byråsekreterartjänster i löneklass A 14,

fjorton chaufförstjänster i löneklass A 11 och

en budtjänst i löneklass A 1.

5 §

Inrättas den 1 september 1989:

en expeditionsvaktstjänst i löneklass A 12 och

en budtjänst i löneklass A 1.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsten inrättas.

En tjänst som inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att den förklaras ledig.

De tjänster som inrättas enligt 4 § kan första gången besättas utan hinder av vad som stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsterna.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.