1296/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 5 § lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/67) ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Dessutom beaktas såsom riksdagsmannaarvode, som utgör grund för pensionen, den del av den i lagen om riksdagsmannaarvode nämnda kostnadsersättningen på vilken förskottsinnehållning skall göras eller skatt uppbäras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 113/88
Statsutsk. bet. 86/88
Stora utsk. bet. 213/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.