1288/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning angående ändring av förordningen om påförande av accis

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 20 september 1974 om påförande av accis (729/74) 7 § 2 mom. samt

fogas till 3 a §, sådan den lyder i förordningen av den 23 december 1982 (1022/82), ett nytt 2 mom. som följer:

3 a §

Den i 20 § 3 mom. lagen om påförande av accis avsedda räntan som skall uppbäras på accis och prisskillnadsersättning vid återkrav av accis som efter ansökan återburits till ett för stort belopp samt vid återkrav av prisskillnadsersättning beräknas enligt en årlig ränta om 9 procent. Ränta uppbärs inte på belopp som understiger etthundra mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.