1286/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om bränsleaccis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis (948/82) 7 § 2 och 3 mom. samt

ändras 4 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom lagar av den 12 december 1986 och den 27 november 1987 (912/86 och 872/87), som följer:

4 §

I bränsleaccis skall betalas

1) för blyfri motorbensin 95,39 penni per liter,

2) för annan bensin än blyfri motorbensin 122,81 penni per liter och

3) för dieselolja 84,49 penni per liter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 125/88
Statsutsk. bet. 99/88
Stora utsk. bet. 221/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.