1256/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 8 och 16 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 16 kap. 28 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 mars 1983 (283/83), och

ändras 8 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 16 februari 1973 (138/73), som följer:

8 kap.

Om preskription

2 §

Åtal anses ha blivit väckt när den som skall åtalas lagligen har kallats att svara eller när straffanspråk mot honom har framställts i hans närvaro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.