1247/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om temporär ändring av 16 § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 16 § 1 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon, sådant det lyder i lag av den 13 december 1985 (947/85), som följer:

16 §

Tilläggsskatten utgör för de motorfordon, för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas eller för vilka fordonsskatt på grund av fordonets art kan räknas ut, varvid skatten för fordon som är avsett att drivas med bensin skall beräknas enligt de i 5 § stadgade grunderna, det tjugofaldiga beloppet av nämnda skatt, likväl minst 5 000 mark. För övriga motorfordon är tilläggsskatten 5 000 mark. Tilläggsskatten för buss utgör 50 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av 1989. Med tillämpning av lagen kan tilläggsskatt debiteras redan innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 227/88
Statsutsk. bet. 98 och 98 a/88
Stora utsk. bet. 220/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.