1237/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) en ny 18 c § som följer:

18 c §

I de debiteringsförhållanden som tillämpas i redovisningarna enligt 16-18 b §§ beaktas inte den gottgörelse enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt som har räknats dividendtagarna till godo.

De avdrag från skattetagarnas debiteringsandelar som skall göras med anledning av gottgörelsen för bolagsskatt beräknas så att den gottgörelse för bolagsskatt som räknas varje skattskyldig till godo delas i förhållande till de skatter som påförts den skattskyldige och de sålunda erhållna beloppen sammanräknas för varje skattetagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, och den tillämpas från och med debiteringsredovisningen för skatteåret 1990.

Regeringens proposition 112/88
Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88
Stora utsk. bet. 206/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.