1234/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om koncernbidrag >vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 § 1 mom. lagen den 21 november 1986 om koncernbidrag vid beskattningen (825/86) samt

ändras 7 § 3 punkten som följer:

7 §

För att ett bidrag skall behandlas som koncernbidrag förutsätts det dessutom


3) att varken givaren eller mottagaren är en penninginrättning, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, och den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 112/88
Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88
Stora utsk. bet. 206/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.