1219/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 1 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) som följer:

1 §

I Finland bosatta barn har rätt till vårdbidrag i enlighet med denna lag. Sådan rätt har också utomlands bosatta barn vilkas vårdnadshavare är försäkrade enligt folkpensionslagen.

Ett barn vars vårdnadshavare på grund av 1 c § folkpensionslagen inte är försäkrad enligt nämnda lag har inte rätt till vårdbidrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 78/88
Socialutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 124/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.