1215/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 5 och 5 b §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 5 § 2 mom. och det inledande stycket i 5 b § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 23 december 1987 (1109/87), som följer:

5 §

Vad som ovan stadgas om ersättning för sjukvård tillämpas på motsvarande sätt på tandsjukdomar, om det är fråga om vård som är nödvändig för botande av någon annan sjukdom än en tandsjukdom. I 5 b § stadgas om ersättning för tandvård såsom sjukvård för försäkrade som är födda 1958 och därefter.


5 b §

Såsom sjukvård ersätts, utöver vad som stadgas i 5 § 2 mom., för försäkrade som är födda 1958 och därefterDenna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Regeringens proposition 131/88
Socialutsk. bet. 29/88
Stora utsk. bet. 181/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.