1212/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om Sibelius-Akademin

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde fogas till förordningen den 18 juli 1980 om Sibelius-Akademin (561/80) en ny 102 § som följer:

102 §

Mandatperioden, som utgår den 31 december 1988, för de förvaltningsorgan som valts i enlighet med denna förordning, förlängs till den 31 juli 1989.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.