1191/1988

Given i Helsingfors den 23 december 198

Förordning om ändring av 3 § förordningen innefattande instruktion för alkoholbolagets förvaltningsråd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 3 § 2, 8 och 17 punkten förordningen den 15 november 1968 innefattande instruktion för alkoholbolagets förvaltningsråd (625/68) som följer:

3 §

Sektionerna fullgör dem ålagda uppgifter på förvaltningsrådets vägnar, dock så, att förvaltningsrådet handlägger följande ärenden i plenum:


2) fattar beslut om hur alkoholbolagets och dess dotterbolags förvaltning och verksamhet skall övervakas på bolagets vägnar;


8) meddelar allmänna föreskrifter om hur utskänkningen av andra alkoholdrycker än mellanöl skall skötas och hur den skall övervakas på alkoholbolagets vägnar;


17) fattar vid behov beslut om att bemyndiga en eller flera medlemmar av direktionen eller den för utskänkningsärenden ansvariga avdelningsdirektören att i brådskande fall avgöra utskänkningsärenden som ankommer på förvaltningsrådet eller någon sektion av detta; varje sådant avgörande skall hänskjutas till förvaltningsrådet eller sektionen för godkännande; samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.