1181/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter till teknologiska utvecklingscentralen

På föredragning av handels- och industriministern ändras i förordningen av den 6 september 1985 om avgifter till teknologiska utvecklingscentralen (743/85) 2 § som följer:

2 §

Rådgivning och konsultering som teknologiska utvecklingscentralens konsulteringsenhet utför och den utomstående konsulthjälp som enheten skaffat vid utförande av uppdraget är avgiftsfria för prestationens mottagare högst under sammanlagt fem konsultdagar per år. För rådgivning och konsultering som överskrider denna tid uppbär enheten 2 950 mark per konsultdag. De kostnader för utomstående konsulthjälp som orsakats enheten uppbärs till fullt belopp.

Den kortaste tid för vilken avgift uppbärs är en halv konsultdag.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.