1180/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer

På föredragning av handels- och industriministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 11 mars 1977 om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer (262/77), sådan den lyder i förordning av den 16 oktober 1987 (790/87), som följer:

PRISLISTA

PRESTATION AVGIFT (mk)
1. Grafiska laboratoriet
Arkiveringsbeständighet hos skrivmaterial
Skriv- och kopieringsresultat 850,-
Obestrykta papper 2 100,-
Bestrykta papper 1 100,-
Kopior (resultat och papper) 2 250,-
Plastfack 1 750,-
Ritplast 2 000,-
Lim och tape 1 100,-
2. Biotekniska laboratoriet
Vattenhalt i säd 130,-
Proteinhalt enligt Kjeldahl 280,-
Grobarhet hos korn 150,-
Sortering av korn 130,-
Mögelanalys av korn och malt 410,-
3. Livsmedelslaboratoriet
Livsmedlens näringsinnehåll, grundsammansättning 960,-
Analys av hushållsvatten, begränsad undersökning 380,-
Analys av hushållsvatten, >normal undersökning 560,-
Analys av hushållsvatten, >omfattande undersökning 900,-
Proteinhalt 280,-
Fetthalt 220,-
Näringsfiberhalt 510,-
Fettsyrasammansättning 520,-
Hydroxyprolin, kemiskt 270,-
Fria fettsyror i fett 130,-
Peroxidtal i fett 140,-
Jodtal i fett 230,-
Icke förtvålningsbar del av fett 270,-
Sockerhalt i honung 280,-
Diastastal i honung 230,-
Hydroxymetylfurfural i honung 175,-
Fytinsyra 460,-
4. Betong- och silikattekniska laboratoriet
Cement
Bindningstid 460,-
Värmeutveckling 2 082,-
Le Chatelier-provet 322,-
Tryck-kokningsprovet 1 392,-
Standardprovkroppar, 3 st. serie, tillverkning 886,-
hållfasthetsbestämning 633,-
Flera, med samma beställning utförda provserier:
Standardprovkroppar, 4...6 st. serie, tillverkning 621,-
hållfasthetsbestämning 437,-
Betongprovkroppar
Tryckhållfasthet *) 167,-
Spjälkningshållfasthet *) 161,-
Kubens korrigering 299,-
Cylinderytans korrigering 184,-
Vattentäthet, cylinder *) 495,-
Densitet, oregelbunden provkropp 58,-
Skyddsporförhållande *) 1 173,-
Frostutvidgning eller dilatation *) 1 173,-
Förvaring av ett provstycke över 1 mån. eller en del därav 29,-
Balk 50 cm × 10 cm × 10 cm, böjdraghållfasthet *) 253,-
Balk 50 cm × 10 cm × 10 cm >ändornas tryckhållfasthet 219,-
Sprutbetongprov, uttagning av provkroppar och tryckhållfasthet
1. provkropp 575,-
följande provkroppar 340,-
*) Innehåller densitetsbestämning
5. Brandtekniska laboratoriet
Provning av textilers brandsäkerhet enligt standarden SIS 65 00 82 980,-
6. Väg- och trafiklaboratoriet
Asfaltmassa
Asfaltbeläggningens kvalitetskontroll (6 st. provkroppar) 1 511,-
Asfaltmassans proportionering 1 544,-
Asfaltmassans sammansättning 703,-
Kvalitetskontroll av asfaltmastix 1 721,-
Marshall-stabilitet (1 st. borrkärnprov) 42,-
Oljegrus
Oljegrusets sammansättning 808,-
Oljegrusets proportionering 1 544,-
Slamförsegling
Emulsionsslammets sammansättning 924,-
Emulsionsslammets proportionering 1 544,-
Vägmarkeringsmassa
Kvalitetskontroll 3 350,-
Fillermaterial
Kvalitetskontroll 766,-
Bindemedel
Bitumens kvalitetsegenskaper 3 652,-
Analysering av vägoljans kvalitet 1 678,-
Analysering av asfaltemulsionens kvalitet 2 518,-
Vidhäftningsmedel
Kvalitetskontroll 808,-
Dubbdäck
Typgodkännande 1 943,-
Jordmaterial och krossprodukter
Bestämning av kornfördelning 1 163,-
Bestämning av stenmaterialets användbarhet till asfaltbeläggningar 2 700,-
Bestämning av torr skrymdensitet (Proctor) 1 860,-
Bärighetsbestämning (CBR) 2 380,-
Proportionering av cementstabiliseringsmassan 3 340,-
Bestämning av plasticitetstal 820,-
7. Textillaboratoriet
Testning av tyg och trikå
Garntäthet 185,-
Vikt g/m2 165,-
Luftgenomsläpplighet 290,-
Vattenhärdighet
Bundesmann 440,-
Hydrostatiskt tryck 350,-
Brottstyrka och töjning vid brott 440,-
Skridning 380,-
Rivstyrka
Elmendorf 300,-
Dragprovare 590,-
Nötningshållfasthet
Martindale, 25 000 cykler 410,-
50 000 cykler 480,-
Pilling 370,-
Måttändringar vid tvätt 390,-
Testning av mattor
Mattans vikt g/m2 260,-
Luggförankring 480,-
Tjockleksändring, "stolbensprovet" 480,-
dynamisk belastning 400,-
Utseendeförändring, Tetrapod 730,-
Nötningshållfasthet, Lisson 1 820,-
Måttändringar vid varierande fuktförhållanden 980,-
Testning av färghärdighet
Tvätthärdighet 230,-
Gnidhärdighet 140,-
Svetthärdighet 320,-
Ljushärdighet: klass 1...3 290,-
4...6 350,-
> 6 450,-

Om de i ovanstående prislista nämnda prestationerna produceras i serie och enhetskostnaderna för en prestation därvid är lägre än den i prislistan bestämda avgiften, kan avgiften sänkas i motsvarande mån och debiteras så att den motsvarar självkostnadsvärdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. För prestationer som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs likväl en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.