1172/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde ändras 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 29 augusti 1980 om lotsningstaxa (625/80) sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1059/87) som följer:

1 §

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Det tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet (mer än - högst) Den lotsade sträckan i sjömil (sjm)
1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 430 650 920 1 260 1 640 2 010 2 570 3 470
200- 1 000 520 790 1 100 1 490 1 920 2 340 2 970 3 950
1 000- 3 000 630 950 1 310 1 780 2 260 2 750 3 450 4 510
3 000- 6 000 770 1 130 1 560 2 120 2 680 3 240 4 080 5 210
6 000-10 000 900 1 330 1 820 2 460 3 090 3 720 4 640 5 910
10 000-20 000 1 100 1 600 2 160 2 930 3 650 4 370 5 430 6 850
20 000-30 000 1 290 1 890 2 570 3 470 4 300 5 120 6 330 7 910

2 §

Den i lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 340 mark för de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 195 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.