1132/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern fogas till utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 en ny 36 § som följer:

36 §

Påträffas vid utsökningsförfarande hos den betalningsskyldige inte utmätningsbar egendom eller inkomst (medellöshetshinder) eller påträffas vid utsökningsförfarande inte den betalningsskyldige, varvid uppgift inte heller fås om hans vistelseort eller om utmätningsbar egendom eller inkomst som tillhör honom (oanträffbarhetshinder), skall den utmätningsman eller det exekutionsbiträde som verkställt utmätningsförsöket på verkställighetshandlingen teckna och underskriva ett intyg över det hinder som mött indrivningen.

Utmätningsmannen skall granska det intyg över hinder som utskrivits av exekutionsbiträdet och de åtgärder som vidtagits för indrivning av fordran. Verkställighetshandlingarna jämte intyg över hindret skall utan dröjsmål återställas till sökanden. Om anledning framkommer, skall exekutionsbiträdet förordnas att fortsätta indrivningen av fordran.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989.

Helsingfors den 23 december 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.