1130/1988

Given i Helsingfors den 23 december 198

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff 18 § 2 mom.,

sådant det lyder i förordning av den 19 mars 1976 (258/76), samt

ändras 8 a § 1 mom. och 24 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 a § 1 mom. i förordning av den 23 december 1981 (981/81) och 24 § 1 mom. i förordning av den 18 juni 1981 (444/81), som följer:

8 a §

Justitieministeriet sköter verkställigheten av böter, förverkandepåföljder och fordringar som utdömts genom strafforder samt i lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) nämnda fordringar som grundar sig på statens regressrätt. Dessutom sköter justitieministeriet verkställigheten av böter, förverkandepåföljder och fordringar som utdömts av domstolar som använder automatisk databehandling. Beslut om överföring av handläggningen av verkställighetsuppgifter på justitieministeriet fattas särskilt för varje domstol. Länsstyrelsen sköter verkställigheten av övriga böter, förverkandepåföljder och fordringar.


24 §

Understiger det belopp eller den ränta som skall betalas enligt 24 § lagen om verkställighet av bötesstraff 20 mark, betalas inte återbäring eller ränta.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.