1117/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster vid polisen

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas följande tjänster med grundlön räknat från den 28 december 1988:

Den lokala polisen:

tre bevakningsvaktmästartjänster i löneklass A 12;

fyra bevakningsvaktmästartjänster i löneklass A 11;

fyra stämningsmanstjänster i löneklass A 11;

fyrtiosex bevakningsvaktmästartjänster i löneklass A 10;

fem stämningsmanstjänster i löneklass A 10; och

en exekutionsbiträdestjänst i löneklass A 10.

Polisskolan:

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9; och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 december 1988.

3 §

De tjänster som inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att de har ledigförklarats.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättats genom denna förordning kan vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.