1110/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1989

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vid beskattningen för 1989 fastställs den inkomstskatt och förmögenhetsskatt som enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall betalas till staten i enlighet med skatteskalorna och skatteprocentsatserna i denna lag.

2 §

Den progressiva inkomstskatteskalan är följande:

Beskattningsbar inkomst Skatt vid nedre gränsen Skatt pä inkomst som överskrider den nedre gränsen
mk mk %
36 000- 51 000 50 11
51 000- 63 000 1 700 21
63 000- 89 000 4 220 26
89 000-140 000 10 980 32
140 000-250 000 27 300 37
250 000- 68 000 44
3 §

Den progressiva förmögenhetsskatteskalan är följande:

Beskattningsbar förmögenhet Skatt vid nedre gränsen Skatt på förmögenhet som överskrider den nedre gränsen
mk mk %
1 000 000- 500 0,9
4 §

För samfund är inkomstskatteprocenten 33 och förmögenhetsskatteprocenten 1.

5 §

Beräkningsgrunderna för förskottsinnehållning på lön och pension (personliga innehållningsprocentsatser) fastställs från och med den 1 mars 1989 med en halv procentenhets noggrannhet och med avrundning uppåt så att de, tillämpade på hela året skulle resultera i det innehållningsbelopp som avses i 11 § lagen om förskottsuppbörd.

Finansministeriet bestämmer på det sätt som avses i 39 § lagen om förskottsuppbörd hur de ändringar i skattegrunden som första gången skall tillämpas vid beskattningen för 1989 skall beaktas vid förskottsuppbörden för att det belopp som uppbärs skall motsvara de skatter och avgifter som avses i 37 § lagen om förskottsuppbörd.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 108/88
Statsutsk. bet. 80/88
Stora utsk. bet. 202/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.