1104/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1988

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen, vilket ändrats genom lag av den 30 april 1982 (314/82), fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Renbeteslag Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren mk
Uleåborgs län
Alakitka 10,-
Halla 64,-
Hossa-Irni 94,-
Ikonen 37,-
Jokijärvi 10,-
Kallioluoma 10,-
Kiiminki 47,-
Kollaja 47,-
Livo 12,-
Näljänkä 150,-
Oijärvi 55,-
Oivanki 39,-
Pintamo 125,-
Pudasjärvi 94,-
Taivalkoski 79,-
Lapplands län
Akanlahti 10,-
Alakylä 68,-
Hammastunturi 85,-
Hirvasniemi 36,-
Isosydänmaa 30,-
Ivalo 94,-
Jääskö 150,-
Kaldoaivi 63,-
Kallio 150,-
Kemin-Sompio 63,-
Kolarin alanen 70,-
Kuivasalmi 22,-
Kuukas 10,-
Kyrö (Kittilä) 10,-
Käsivarsi 68,-
Lappi (Sodankylä) 105,-
Livo 31,-
Lohijärvi 37,-
Muddusjärvi 74,-
Muonio 79,-
Muotkatunturi 106,-
Mäntyjärvi 20,-
Narkaus 86,-
Niemelä 45,-
Näkkälä 35,-
Näätämö 10,-
Orajärvi 10,-
Oraniemi 27,-
Paistunturi 150,-
Palojärvi 69,-
Poikajärvi 121,-
Pyhäjärvi 10,-
Salla 65,-
Sallan pohjoinen 43,-
Sallivaara 114,-
Sattasniemi 40,-
Syväjärvi 58,-
Timisjärvi 55,-
Tolva 21,-
Vanttaus 65,-
Vätsäri 23,-
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1988.

Helsingfors den 22 december 1988

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.