1102/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1988

Statsrådets beslut om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån

Statsrådet har med stöd av 2 § lagen av den 4 december 1987 om temporära arrangemang för sänkning av räntan på vissa bostadslån samt för anstånd med amorteringar och räntor på dem, sådan den lyder i lag av den 2 december 1988 (1023/88), vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

Statsrådet har i syfte att hålla boendekostnaderna på en skälig nivå från och med den 1 april 1989 sänkt den enligt 11 § 1 mom. lagen om bostadsproduktion (247/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1976 (1133/76), debiterade räntan på bostadslån, som för uppförande, utvidgande eller grundreparation av hyres- och bostadsandelslagshus beviljats, som följer:

med 1 procentenhet i fråga om lån som beviljats år 1980 eller år 1981; samt

med 3 procentenheter i fråga om lån som beviljats mellan den 1 januari och den 28 februari 1982.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989 och gäller till utgången av mars 1990.

Helsingfors den 22 december 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.