1097/1988

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1988

Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av transporter (954/81) beslutat:

1 §

Beloppet av transportstödet vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter (954/81) är:

1) från hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i och norrom Kalajoki kommun 13,75 mk/ton
2) från hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Merikarvia kommun samt hamnar eller skeppningsställen mellan denna kommun och Kalajoki kommun 7,00 mk/ton
3) för fartygstransporter från hamnar eller skeppningsställen i kommun på annat håll inom ett utvecklingsområde eller stödområde, om transporterna gäller i kommunen tillverkade produkter 7,00 mk/ton
4) för fartygstransporter genom Saima kanal:
a) från Joensuu hamn och hamnar eller skeppningsställen norrom denna 27,55 mk/ton
b) från andra hamnar eller skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde 22,25 mk/ton
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 18 december 1987 angående beloppet av transportstöd vid i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter avsedda fartygstransporter (1157/87).

Detta beslut tillämpas på transporter som äger rum räknat från början av år 1989.

Helsingfors den 20 december 1988

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Byråchef
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.