1087/1988

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1988

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och lägenhetsdelar från Jämsä och Jämsänkoski städer till Korpilahti kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Jämsä stad överförs till Korpilahti kommun

1) följande lägenheter i deras helhet:

i Alhojärvi by Niemenniitty 2:70, i Aseme by Palikkasalmi 1:46 och Tiitiä 1:48, i Hahkala by Alamaa 1:72, i Hauvala by Vehkaniitty 2:31, i Moiskala by Tervaniitty 3:105, i Niemola by Lauri Viljami 2:67 och Putkilo 2:68, i Ruotsula by Vähä-Uitto 1:89 samt i Sammallahti by Vähä-Heikkilä 2:12 och Latosaari 2:13; samt

2) en del av följande lägenheter:

i Pietilä by av lägenheten Pietilä 1:29 skiftena Nokkosenpohja och Pellosniemi samt i Toivila by av lägenheten Hinkkala 2:88 skiftet Koivusalmi.

2 §

Från Patala by i Jämsänkoski stad överförs till Korpilahti kommun lägenheten Niemenniitty 2:51 samt från Siniävirta by i samma stad av lägenheten Honkonen 1:26 skiftet Tervaniemenlahti.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 24 november 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.