1068/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om ändring av 83 § lagen om fiske av 1951

I enlighet med riksdagens beslut ändras 83 § 2 mom. lagen den 28 september 1951 om fiske, sådant det lyder i lag av den 8 december 1977 (909/77), som följer:

83 §

Fiskevårdsavgiften är tjugosju mark om året. Statsrådet kan likväl, om förändrade förhållanden kräver det, höja avgiften till högst femtio mark om året. Fiskevårdsavgiften tillfaller staten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 174/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 150/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.