1040/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1988

Statsrådets beslut om ändring av 12 § statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader och gymnasiebyggnader samt normalpris för dessa byggnader

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 12 § i sitt beslut av den 24 mars 1988 angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader och gymnasiebyggnader samt normalpris för dessa byggnader (264/88) som följer:

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1988 och det gäller till utgången av år 1989.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 1 december 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Regeringsråd
Pentti E. Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.