1032/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om bevakningsföretagsnämnden

På föredragning av inrikesministern ändras i förordningen den 9 september 1983 om bevakningsföretagsnämnden (744/83) 6 § 2 mom. och 7 § 2 mom.,

av dessa förordningsrum 6 § 2 mom. sådan den lyder i förordningen av den 19 december 1986 (997/86), som följer:

6 §

Anmälan till provet sker genom inbetalning av en deltagaravgift om 500 mark på nämndens postgirokonto. På postgirokortet skall antecknas deltagarens namn, personbeteckning och postadress samt det prov, till vilket han anmäler sig.


7 §

För kopia av intyg uppbärs en avgift om 30 mark.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.