1031/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter till polisen

På föredragning av inrikesministern ändras 2 § 1 mom. och 3 § förordningen den 1 december 1978 om avgifter till polisen, sådana de lyder i förordning av den 28 november 1986 (868/86), som följer:

2 §

För beledsagning av specialtransport samt bevakning och skyddande av egendom, som utförs av polisen, uppbärs för envar person som anlitats för uppdraget 85 mark per varje påbörjad halvtimme.


3 §

För åtgärder, som vidtagits med anledning av alarm, förmedlad av en till polisens verksamhetsutrymmen kopplad brottsindikator uppbärs hos den, i vars besittning de utrymmen är, där alarmanordningen är installerad, 320 mark för varje obefogad alarm. Avgift uppbärs ej, om alarmet har föranletts av annan orsak än uppsåtlig gärning av eller uppenbar vårdslöshet hos person, som uppehållit sig i utrymmena.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.