1028/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 171 §, sådan den lyder i förordning av den 16 mars 1979 (329/79), samt

fogas till förordningen en ny 170 a §, som följer:

170 a §

Vid jorddomstolen finns byråsekreterartjänster. Vid jorddomstolen kan dessutom finnas tillfälliga jordrättssekreterare samt övriga tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

171 §

Behörighetsvillkor för en tillfällig jordrättssekreterare är juris kandidatexamen. Jordrättssekreterare anställs av hovrätten för viss tid sedan chefen för ämbetsverket har hörts.

Övriga tjänstemän vid jorddomstolen utnämns eller anställs av chefen för ämbetsverket, vilken även anställer personal i arbetsavtalsförhållande.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1988.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.