1020/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Lag om temporär ändring av den till lagen om importavgifter fogade importavgiftstabellen

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt den till lagen den 23 december 1977 om importavgifter fogade importavgiftstabellen, sådan den lyder i lag av den 10 juli 1987 (662/87), som följer:

IMPORTAVGIFTSTABELL

Position Varuslag Importavgift mk
1. 2. 3.
Anm. till positionerna 10.01, 10.02, 10.03 och 10.04. Då Statens spannmålsförråd är importör skall för spannmål som hänförs till positionerna 10.02, 10.03 och 10.04 inte betalas importavgift och för spannmål som hänförs till position 10.01 skall i importavgift betalas 1,00 mark per kilogram. Säljer Statens spannmålsförråd till självkostnadspris spannmål som hänförs till position 10.01, är spannmålen fri från importavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av september 1989.

Regeringens proposition 163/88
Statsutsk. bet. 62/88
Stora utsk. bet. 132/88

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.